Giải thưởng & Xếp hạng
Hãng luật được xếp hạng trong lĩnh vực Sáng chế, Nhãn hiệu & Bản quyền năm 2017

Indochine Counsel được bình chọn là hãng luật xếp vị trí thứ 2 tại Việt Nam trong lĩnh vực Sáng chế, Nhãn hiệu và Bản quyền năm 2017 bởi tạp chí ALB IP Rankings 

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Asialaw Leading Lawyer 2017

Luật sư Đặng Thế Đức được xếp hạng là luật sư hàng đầu thị trường trong lĩnh vực Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập năm 2017 do tạp chí AsiaLaw Leading Lawyer bình chọn 


Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Asialaw Leading Lawyer 2017

Luật sư Lê Nguyễn Huy Thụy được xếp hạng là luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng & Bất động sản và Giải quyết tranh chấp & Tố tụng năm 2017 do tạp chí Asialaw Leading Lawyer bình chọn

Khảo sát về Bản quyền năm 2017 của Asia IP

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ 2 tại Việt Nam trong lĩnh vực Bản quyền năm 2017 theo kết quả khảo sát về Bản quyền của tạp chí Asia IP 2017

Hãng luật được công nhận trong lĩnh vực Tài chính và Doanh nghiệp năm 2017

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật được công nhận trong lĩnh vực Tài chính và Doanh nghiệp năm 2017 bởi tạp chí  IFLR1000

Hãng luật được xếp hạng trong lĩnh vực M&A năm 2016

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ 3 trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập năm 2016 bởi Asian Legal Business M&A Rankings

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Expert Guides 2016

Luật sư Đặng Thế Đức được xếp hạng là Luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập năm 2016 do Expert Guides bình chọn

Khảo sát về Sở hữu Trí tuệ của MIP's IP Stars Handbook 2016

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ 4 về lĩnh vực Đăng ký Sáng chế năm 2016 theo kết quả khảo sát của MIP's IP Stars Handbook 

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Asialaw Leading Lawyer 2016

Luật sư Lê Nguyễn Huy Thụy được xếp hạng là luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng & Bất động sản và Giải quyết tranh chấp & Tố tụng năm 2016 do tạp chí Asialaw Leading Lawyer bình chọn

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Asialaw Leading Lawyer 2016

Luật sư Đặng Thế Đức được xếp hạng là luật sư hàng đầu thị trường trong lĩnh vực Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập năm 2016 do tạp chí AsiaLaw Leading Lawyer bình chọn

Hãng luật được xếp hạng trong lĩnh vực Pháp luật Công nghệ và Truyền thông năm 2016

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực Pháp luật Công nghệ và Truyền thông năm 2016 do tạp chí Media Law International bình chọn

Hãng luật được xếp hạng trong lĩnh vực Sáng chế, Nhãn hiệu & Bản quyền năm 2016

Indochine Counsel được bình chọn là hãng luật xếp vị trí thứ 2 tại Việt Nam trong lĩnh vực Sáng chế, Nhãn hiệu và Bản quyền năm 2016 bởi tạp chí ALB IP Rankings

Giải thưởng cho khu vực Châu Á của Tạp chí Luật Tài chính Quốc tế (IFLR) 2016

Indochine Counsel được Tạp chí Luật Tài chính Quốc tế (IFLR) đề cử giải thưởng cho "Dự án tài chính - Giao dịch của năm 2016" đối với Dự án Khu phức hợp Thủ Thiêm

Finance Monthly Law Awards 2016

Dang The Duc was selected as the Winner in the category of Private Investment Funds Lawyer of the Year in Vietnam

Europe Business Assembly Award 2016

Dang The Duc was nominated for the Europe Business Assembly Prestigious International Award

Hãng luật được đề cử là Hãng luật của năm trong lĩnh vực M&A 2016

Indochine Counsel được đề cử là Hãng luật của năm trong lĩnh vực M&A 2016 bởi Tạp chí Tài chính Quốc tế (World Finance)

IP rankings in MIP's IP Stars Handbook 2015

Dang The Duc was ranked as one of IP Stars in MIP's IP Stars Handbook 2015 

ACQ Global Awards 2015

Dang The Duc was nominated for Gamechanger of the Year

Asia-Pacific's Leading Lawyers for Business 2015

Indochine Counsel was recommended as Leading Firm in Chambers Asia-Pacific - Asia-Pacific's Leading Lawyers for Business 2015

IP rankings in MIP's IP Stars Handbook 2015

Indochine Counsel was ranked as "Patent Prosecution - Tier 4", "Trade Mark Prosecution -  Tier 4" and "Trade Mark / Copyright Contentious - Tier 4" as survey results in MIP's IP Stars Handbook 2015 Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.