Giải thưởng & Xếp hạng
Hãng luật được xếp hạng trong lĩnh vực Sáng chế, Nhãn hiệu & Bản quyền năm 2017

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ 2 tại Việt Nam trong lĩnh vực Sáng chế, Nhãn hiệu và Bản quyền năm 2017 bởi Tạp chí ngành Luật Châu Á - Chuyên san về Sở hữu Trí tuệ (ALB IP Rankings) bình chọn 

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Asialaw Leading Lawyer 2017

Luật sư Đặng Thế Đức được xếp hạng là luật sư thị trường hàng đầu trong lĩnh vực Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập năm 2017 do tạp chí AsiaLaw Leading Lawyer bình chọn 


Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Asialaw Leading Lawyer 2017

Luật sư Lê Nguyễn Huy Thụy được xếp hạng là luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng & Bất động sản và Giải quyết tranh chấp & Tố tụng năm 2017 do tạp chí Asialaw Leading Lawyer bình chọn

Hãng luật được xếp hạng về Bản quyền năm 2017 trong Tạp chí Asia IP

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ 2 tại Việt Nam trong lĩnh vực Bản quyền năm 2017 theo kết quả khảo sát về Bản quyền của tạp chí Asia IP

Hãng luật được công nhận trong lĩnh vực Tài chính và Doanh nghiệp năm 2017

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật được công nhận trong lĩnh vực Tài chính và Doanh nghiệp năm 2017 bởi Tạp chí Luật Tài chính Quốc tế (IFLR1000) bình chọn

Hãng luật được xếp hạng trong lĩnh vực M&A năm 2016

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ 3 trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập năm 2016 bởi Tạp chí ngành Luật Châu Á - Chuyên san về Mua bán & Sáp nhập (Asian Legal Business M&A Rankings) bình chọn 

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Expert Guides 2016

Luật sư Đặng Thế Đức được xếp hạng là Luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập năm 2016 do Expert Guides bình chọn

Hãng luật được xếp hạng trong Tạp chí MIP's IP Stars Handbook 2016

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ 4 trong lĩnh vực "Xác lập quyền Sáng chế - Tranh tụng, giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu/Bản quyền và Xác lập quyền Nhãn hiệu" năm 2016 theo kết quả khảo sát của MIP's IP Stars Handbook 

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Asialaw Leading Lawyer 2016

Luật sư Lê Nguyễn Huy Thụy được xếp hạng là luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Xây dựng & Bất động sản và Giải quyết tranh chấp & Tố tụng năm 2016 do tạp chí Asialaw Leading Lawyer bình chọn

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Asialaw Leading Lawyer 2016

Luật sư Đặng Thế Đức được xếp hạng là luật sư thị trường hàng đầu trong lĩnh vực Doanh nghiệp và Mua bán & Sáp nhập năm 2016 do tạp chí AsiaLaw Leading Lawyer bình chọn

Hãng luật được xếp hạng trong lĩnh vực Pháp luật Công nghệ và Truyền thông năm 2016

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực Pháp luật Công nghệ và Truyền thông năm 2016 do tạp chí Media Law International bình chọn

Hãng luật được xếp hạng trong lĩnh vực Sáng chế, Nhãn hiệu & Bản quyền năm 2016

Indochine Counsel được bình chọn là hãng luật xếp vị trí thứ 2 tại Việt Nam trong lĩnh vực Sáng chế, Nhãn hiệu và Bản quyền năm 2016 bởi Tạp chí ngành Luật Châu Á - Chuyên san về Sở hữu Trí tuệ (ALB IP Rankings) bình chọn  

Giải thưởng cho khu vực Châu Á của Tạp chí Luật Tài chính Quốc tế (IFLR) 2016

Indochine Counsel được Tạp chí Luật Tài chính Quốc tế (IFLR) đề cử giải thưởng cho "Dự án tài chính - Giao dịch của năm 2016" đối với Dự án Khu phức hợp Thủ Thiêm

Giải thưởng của Tạp chí Finance Monthly Law Awards 2016

Luật sư Đặng Thế Đức được bình chọn danh hiệu Luật sư hàng đầu của Năm trong lĩnh vực Quỹ Đầu tư Cá nhân tại Việt Nam bởi Tạp chí Finance Monthly Law Awards 2016

Luật sư của Indochine Counsel được đề cử Giải thưởng Uy tín Quốc tế năm 2016 bởi Cộng đồng Doanh nhân Châu Âu

Luật sư Đặng Thế Đức được đề cử Giải thưởng Uy tín Quốc tế năm 2016 bởi Cộng đồng Doanh nhân Châu Âu

Hãng luật được đề cử là Hãng luật của năm trong lĩnh vực M&A 2016

Indochine Counsel được đề cử là Hãng luật của năm trong lĩnh vực M&A 2016 bởi Tạp chí Tài chính Quốc tế (World Finance)

Luật sư của Indochine Counsel được xếp hạng trong Tạp chí MIP's IP Stars Handbook 2015

Luật sư Đặng Thế Đức được xếp hạng là một trong những Ngôi sao về Sở hữu Trí tuệ (IP Stars) trong Tạp chí MIP's IP Stars Handbook 2015 

Luật sư của Indochine Counsel được đề cử trong Tạp chí ACQ Global Awards 2015

Luật sư Đặng Thế Đức được đề cử danh hiệu Gamechanger của Năm trong Tạp chí ACQ Global Awards 2015

Hãng luật được đề cử là Hãng luật hàng đầu năm 2015 bởi Chambers Asia-Pacific

Indochine Counsel được đề cử là Hãng luật hàng đầu năm 2015 bởi Chambers Asia Pacific - Ấn phẩm Asia-Pacific's Leading Lawyers for Business 2015

Hãng luật được xếp hạng trong Tạp chí MIP's IP Stars Handbook 2015

Indochine Counsel được xếp hạng là hãng luật xếp vị trí thứ 4 tại Việt Nam trong lĩnh vực "Xác lập quyền Sáng chế - Xác lập quyền Nhãn hiệu - Tranh tụng, giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu/Bản quyền" năm 2015 theo kết quả khảo sát của MIP's IP Stars Handbook Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.