Giá trị Cốt lõi
Hướng tới sự Hoàn hảo

Các luật sư thành viên của Indochine Counsel là những luật sư giàu kinh nghiệm và đã có nhiều năm tư vấn pháp lý cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Các luật sư thành viên luôn đảm bảo công việc chuyên môn luôn đạt chất lượng tốt nhất và nỗ lực không ngừng để đạt tới sự hoàn thiện. Các thành viên sáng lập và lãnh đạo của Indochine Counsel luôn hỗ trợ cho bộ phận nhân sự chuyên môn và các luật sư trẻ khác trong công ty hướng tới sự hoàn thiện trong công việc. Sự hoàn hảo luôn được chú trọng trong từng sản phẩm dịch vụ của Indochine Counsel, dù đó là thư tư vấn, ý kiến pháp lý, rà soát hợp đồng, hay thư từ trao đổi. Khách hàng, các công ty hàng đầu trên thế giới , xứng đáng được hưởng các dịch vụ hoàn hảo trong mọi lĩnh vực được cung cấp bởi Indochine Counsel.

Chuyên Nghiệp

Có thể khó để định nghĩa thế nào là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp bao gồm nhiều khía cạnh trong công việc mà việc định nghĩa thế nào là chuyên nghiệp còn phụ thuộc vào quan điểm của người đưa ra định nghĩa. Indochine Counsel luôn quan niệm sự chuyên nghiệp chính là sự thể hiện thái độ làm việc và được phản ánh qua chất lượng dịch vụ, thời gian xử lý, cách tiếp cận và tính nhất quán của công việc. Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì tính chuyên nghiệp cao nhất trong đội ngũ luật sư cũng như trong từng sản phẩm dịch vụ . Chúng tôi luôn coi tính chuyên nghiệp là một trong ba giá trị cốt lõi của công ty.

Đạo đức Hành nghề

Indochine Counsel luôn khuyến khích các luật sư của mình không chỉ thực hiện công việc cho khách hàng với nhiệt huyết cao mà còn phải luôn giữ được đạo đức hành nghề trong tất cả các khía cạnh của công việc. Từ yêu cầu bảo mật đến kiểm tra những xung đột lợi ích hay trong quá trình thanh toán phí dịch vụ, chúng tôi luôn hành nghề với một chuẩn mực cao tương đương như ở bất kỳ quốc gia phát triển nào.
Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.