Đầu tư Nước ngoài
Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam là một trong những lĩnh vực then chốt của Indochine Counsel. Indochine Counsel đã tư vấn và hỗ trợ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong việc thiết lập các dự án đầu tư cũng như trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Các loại hình dịch vụ: 

  • Tư vấn gia nhập thị trường: thực hiện các nghiên cứu và đánh giá pháp lý, bao gồm thẩm định pháp lý
  • Tư vấn cơ cấu đầu tư và thủ tục cấp phép: tư vấn và soạn thảo các tài liệu pháp lý cần thiết cho việc cấp giấy phép/chấp thuận đầu tư cho các công ty 100% vốn nước ngoài, các công ty liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các loại hình kinh doanh khác
  • Đại diện cho khách hàng trong quá trình đàm phán với các đối tác
  • Làm việc với các cơ quan nhà nước và hỗ trợ xử lý các thủ tục hành chính
  • Thực hiện các thủ tục sau cấp phép cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án đầu tư và tái cơ cấu doanh nghiệp


Luật sư liên quan

Đặng Thế Đức
Tô Xuân Tình
Lê Nguyễn Huy Thụy
Phan Anh Vũ
Phạm Thị Thanh Lan
Nguyễn Chí Trung
Nguyễn Thị Hồng Dương
Lê Thị Khánh Hoàn
Lê Hồng Bảo Chương
Nguyễn Dương Nguyệt Ngân
Lê Văn Dương

Tin liên quan


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.