Doanh nghiệp & Thương mại
Trong lĩnh vực Doanh nghiệp và Thương mại. Indochine Counsel cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện cho các khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các yêu cầu về kiểm soát tuân thủ và các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các loại hình dịch vụ:

  • Thực hiện thủ tục đăng ký, thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam, Lào và Campuchia
  • Dịch vụ thư ký doanh nghiệp
  • Tư vấn về kiểm soát, tuân thủ pháp luật
  • Soạn thảo hợp đồng thương mại và tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng
  • Tư vấn về lao động và việc làm
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin cấp phép, mở đại lý và kinh doanh phân phối
  • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm của người quản lý
  • Tư vấn về tái tổ chức và tái cơ cấu doanh nghiệp
  • Tư vấn về phá sản doanh nghiệp
  • Tư vấn về thành lập doanh nghiệp và các hình thức đầu tư ra nước ngoài


Luật sư liên quan

Lê Nguyễn Huy Thụy
Phan Anh Vũ
Tô Xuân Tình
Lê Thị Khánh Hoàn
Lê Hồng Bảo Chương
Nguyễn Dương Nguyệt Ngân
Nguyễn Thị Hồng Dương
Phạm Thị Thanh Lan
Nguyễn Chí Trung
Lê Văn Dương
Lý Nghĩa Dzũng

Tin liên quan


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.