Tư vấn Thuế
Indochine Counsel thực hiện việc hỗ trợ khách hàng hoạch định thuế và tư vấn các vấn đề về thuế liên quan tới tất cả các hình thức kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ luật sư chuyên tư vấn về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (bao gồm cả thuế thu nhập của lao động Việt Nam cũng như lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam), thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các công ty kiểm toán để có thể hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng của mình.

Các loại hình dịch vụ:

  • Hoạch định kế hoạch thuế
  • Tư vấn về ưu đãi thuế, hình thức ưu đãi thuế
  • Tham gia giải quyết các tranh chấp và điều tra về thuế
  • Tư vấn về thuế nhà thầu đối với những giao dịch và dịch vụ xuyên quốc gia
  • Tư vấn về thuế chuyển nhượng vốn trong hoạt động Mua bán & Sáp nhập
  • Tư vấn về thuế bất động sản và dự án phát triển bất động sản
  • Tư vấn qui định pháp luật về chuyển giá
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục hoàn thuế (thuế GTGT nhập khẩu và thuế hải quan)
  • Tư vấn cơ cấu đầu tư trong và ngoài nước


Luật sư liên quan

Tô Xuân Tình
Đặng Thế Đức
Nguyễn Thị Hồng Dương
Lê Thị Khánh HoànTin liên quan


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.