Sở hữu Trí tuệ
Indochine Counsel cung cấp các loại hình dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các đối tượng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động tư vấn trong lĩnh vực này được đảm nhiệm bởi Bộ phận chuyên trách về lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ & Công nghệ của Indochine Counsel với mục đích hỗ trợ các khách hàng trong nước và quốc tế trong suốt quá trình sáng chế, bảo hộ, tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và các nước khác thông qua mạng lưới các công ty luật về sở hữu trí tuệ và các đại diện sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới.

Các loại hình dịch vụ:

  • Tra cứu khả năng đăng ký và tư vấn sơ bộ
  • Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, kiểu dáng và sáng chế tại Việt Nam và các nước khác trên thế giới
  • Chuyển nhượng và gia hạn
  • Đăng ký li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền thương mại và các hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
  • Kiểm toán và điều tra về sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ, quản lý danh mục tài sản sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn các giải pháp ngăn chặn, chống bán hàng giả, chống vi phạm bản quyền
  • Tư vấn và đăng ký tên miền
  • Tư vấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Indochine Counsel là thành viên của Hiệp hội Nhãn hiệu Hàng hóa Quốc tế (INTA), Hiệp hội Luật sư Sáng chế Châu Á (APAA), Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA), Hiệp hội Sở hữu Trí tuệ Asean (ASEAN-IPA)Luật sư liên quan

Nguyễn Thị Hồng Anh
Đặng Thế Đức
Tô Xuân Tình
Steven Jacob
Lý Nghĩa Dzũng
Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.