Công nghệ & Truyền thông
Lĩnh vực Công nghệ & Truyền thông là lĩnh vực hoạt động năng động nhất trong bối cảnh nền công nghệ thông tin, truyền thông và viễn thông đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Indochine Counsel cung cấp các dịch vụ đại diện và tư vấn cho các hãng công nghệ, các công ty viễn thông, công ty truyền thông và giải trí, các nhà cung cấp dịch vụ internet và các nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng khác.

Các loại hình dịch vụ:

  • Tư vấn về quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử và Internet
  • Tư vấn về bảo mật thông tin cá nhân và an toàn dữ liệu
  • Tư vấn quy định pháp luật về truyền thông và giải trí
  • Tư vấn, kiểm tra và soạn thảo các hợp đồng giao thầu phụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Tư vấn, rà soát và soạn thảo các hợp đồng truyền thông/sản xuất nội dung
  • Tư vấn, kiểm tra và soạn thảo hợp đồng đấu thầu/cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến các dự án về công nghệ thông tin và viễn thông

Lĩnh vực Công nghệ & Truyền thông do Bộ phận Sở hữu Trí tuệ & Công nghệ đảm trách.Luật sư liên quan

Đặng Thế Đức
Nguyễn Thị Hồng Anh
Steven Jacob
Lê Văn Dương
Lý Nghĩa DzũngTin liên quan


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.