Thương mại Quốc tế
Kể từ khi Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) năm 2007, môi trường pháp lý của Việt Nam đã được điều chỉnh để đáp ứng được cam kết của Chính phủ Việt Nam khi gia nhập WTO. Bộ phận phụ trách lĩnh vực Thương mại Quốc tế của Indochine Counsel đảm nhiệm việc tư vấn, hỗ trợ và định hướng khách hàng tuân thủ các quy tắc và cam kết trong hợp đồng. Hơn nữa, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn về các chuỗi cung ứng quốc tế, các hoạt động vận chuyển đường biển và hải quan quốc tế.

Các loại hình dịch vụ:

  • Tư vấn về các quy định pháp lý của WTO
  • Tư vấn, rà soát lại hợp đồng mua bán quốc tế và các vấn đề có liên quan
  • Tư vấn các vấn đề thương mại quốc tế
  • Tư vấn trình tự thủ tục kiện chống bán phá giá, thuế chống bán phá giá và các biện pháp tự vệ thương mại
  • Tư vấn về các quy định hải quan và nhập khẩu
  • Tư vấn quản lý xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt kinh tế


Luật sư liên quan

Phan Anh Vũ
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Chí Trung
Nguyễn Thị Hồng Dương
Steven Jacob
Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.