Giải quyết Tranh chấp
Indochine Counsel đại diện cho khách hàng trước tòa án, cơ quan trọng tài tại Việt Nam trong các tranh chấp về thương mại, doanh nghiệp, thương mại quốc tế, xây dựng, sở hữu trí tuệ và tranh chấp lao động quốc tế. Đội ngũ các luật sư của chúng tôi bao gồm cả luật sư tư vấn và luật sư tranh tụng đều có bề dày kinh nghiệm về trình tự, thủ tục tố tụng tại trung tâm trọng tài cũng như tại tòa án các cấp ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Các loại hình dịch vụ:

  • Tham gia đàm phán và hòa giải
  • Đại diện cho khác hàng trước tòa và các cơ quan nhà nước
  • Thực hiện các thủ tục tố tụng trọng tài
  • Thực hiện các biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế khác


Luật sư liên quan

Lê Nguyễn Huy Thụy
Phan Anh Vũ
Nguyễn Chí Trung
Nguyễn Thị Hồng Dương
Lê Thị Khánh Hoàn
Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.