Khoáng sản & Năng lượng
Lĩnh vực Khoáng sản & Năng lượng của chúng tôi đã tư vấn thành công nhiều thương vụ mua bán/chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại các nước thuộc khu vực Đông Dương. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho cả các dự án quy mô lớn hoặc nhỏ trên cơ sở nắm rõ các quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Các loại hình dịch vụ: 

  • Tư vấn về hợp đồng thăm dò, khai thác khoáng sản
  • Tư vấn về các dự án thủy điện
  • Tư vấn về huy động vốn cho dự án
  • Đàm phán PPP và soạn thảo hợp đồng
  • Tư vấn các quy định về xuất khẩu khoáng sản và năng lượng
  • Làm việc với các cơ quan nhà nước về các vấn đề pháp lý có liên quan
  • Tư vấn trình tự, thủ tục tái định cư trong các dự án


Luật sư liên quan

Phan Anh Vũ
Đặng Thế Đức
Lê Văn DươngTin liên quan


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.