Nguyễn Chí Trung
Senior Associate
Ho Chi Minh City, Viet Nam


Nguyễn Chí Trung hành nghề luật hơn 7 năm trước khi gia nhập Indochine Counsel vào tháng 5 năm 2011. Trước khi gia nhập Indochine Counsel, Trung là luật sư nội bộ cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tại đó, Trung đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đáng kể về vấn đề tuân thủ pháp luật, đầu tư nước ngoài, thủ tục cấp phép, các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp & thương mại, lao động, và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Indochine Counsel, Trung chuyên tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các vấn đề pháp lý có liên quan đến doanh nghiệp & thương mại, lao động, đầu tư nước ngoài, thương mại quốc tế và mua bán & sáp nhập.

Các khách hàng tiêu biểu mà anh đã tham gia hỗ trợ như: Cognita Singapore Holdings Pte. Ltd., Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd., CreditAccess Asia, Mitsubishi Motors Vietnam, Verbatim LLC, Fresenius Kabi Asia Pacific Ltd, Dr. Reddy's Laboratories Ltd., Mega Lifesciences, United International Pharma Co., Ltd., Glomed Pharmaceutical Company, Masan Group Corporation, DLA Piper Singapore Pte Ltd, Inspire Ventures, Perfect International Holdings Limited, Sumiden Devices Innovation Vietnam Co., Ltd., Rheem Australia Pty Limited, ZarubzhEnergoProekt Europe Ltd., TAT Petroleum (HK) Pte Ltd, Nice Group Holding Corp., Ltd, Robert Walters (Singapore) Pte Ltd và Japfa Investments Pte Ltd (Singapore).


Lĩnh vực Hoạt động

Trình độ
  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
  • Khóa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp, 2004

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.