Nguyễn Dương Nguyệt Ngân
Associate
Ho Chi Minh City, Viet Nam


Sau thời gian thực tập thành công, vào tháng 6 năm 2014, Nguyễn Dương Nguyệt Ngân đã gia nhập Indochine Counsel    với vị trí trợ lý luật sư khi đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Ngân là Luật sư tại Indochine Counsel, chuyên sâu các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài, giao dịch thương mại, mua bán & sáp nhập, các dự án bất động sản thương mại, và các giao dịch liên quan đến nhà, đất cho các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài. Ngân cũng phụ trách các vấn đề về thủ tục, cấp phép và hỗ trợ khách hàng trong và ngoài nước thành lập công ty tại Việt Nam.

Các khách hàng tiêu biểu mà cô đã tham gia hỗ trợ như: Related Companies, Onduline Group, Gamuda Land Vietnam, Gamuda Land (HCMC) JSC., Tien Wah Press Holdings Berhad, Capella Holdings, Dai Quang Minh JSC., CapitaLand Vietnam, LDG Group, Alaric Advisers và Savico. 


Lĩnh vực Hoạt động

Trình độ
  • Cử nhân Luật, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.