Phạm Thị Thanh Lan
Senior Associate
Ho Chi Minh City, Viet Nam


Phạm Thị Thanh Lan tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội với bằng cử nhân kinh tế đối ngoại vào năm 2004 và nhận bằng Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2012. Lan có trên 10 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn, chuyên sâu vào các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Lan đã hỗ trợ nhiều nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty và nhà máy tại Việt Nam, hỗ trợ khách hàng từ nhận diện các đối tác tiềm năng, mua đất, thuê văn phòng/nhà xưởng, đến chuẩn bị các nghiên cứu khả thi và hồ sơ pháp lý để xin giấy phép, và làm việc với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến cấp phép. Ngoài ra, Lan cũng có nhiều kinh nghiệm và rất tích cực trong các giao dịch thương mại về bất động sản, tư vấn khách hàng mua đất, liên doanh, và các vấn đề về hoạt động doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập Indochine Counsel vào đầu năm 2007, Lan đã làm việc nhiều năm với vai trò tư vấn đầu tư cho Vision & Associates, và tại đây Lan đã tham gia xử lý nhiều dự án đầu tư nước ngoài cho khách hàng tại Việt Nam.

Các khách hàng tiêu biểu mà cô đã tham gia hỗ trợ như: Gannon Vietnam, Genex Group, Koastal Industries Pte Ltd, Delfi Technologies, Neonlite Distribution Limited, Perfect Global (H.K) Limited, Alliance Minerals Private Limited, Delmar International (China) Inc., Dunlopillo (Singapore) Pte. Ltd., Klingspor AG, Robert Walters, Vinx Corp., Onduline S.A., Fluidra Commercial, S.A., Mega Lifesciences (Vietnam) Ltd, Rheem Australia Pty. Ltd, TechData Co., Ltd, Edenred Pte. Ltd, First Alliances, Good Food, và Export Trading Commodities Pte. Ltd.


Lĩnh vực Hoạt động

Trình độ
  • Cử nhân (Kinh tế đối ngoại), Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, 2004
  • Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.