Nguyễn Thị Hồng Dương
Senior Associate
Ho Chi Minh City, Viet Nam


Nguyễn Thị Hồng Dương gia nhập Indochine Counsel vào tháng 3 năm 2009. Dương có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam với những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp & thương mại, thuế, tài chính & ngân hàng, và các vấn đề liên quan đến lao động việc làm.

Lợi thế của Dương là sự am hiểu sâu rộng các kiến thức trong các lĩnh vực tài chính, kế toán và thuế. Dương có trên 12 năm kinh nghiệm quản lý về tài chính tại các công ty nước ngoài. Đặc biệt, Dương đã từng là kế toán trưởng của một vài công ty Nhật Bản trong suốt hơn 10 năm trước khi chính thức chuyển sang nghề tư vấn luật.

Trước khi gia nhập Indochine Counsel, Dương đã có 3 năm làm việc tại VILAF. Các khách hàng tiêu biểu mà cô đã tham gia hỗ trợ như: Shell Group, Unilever Vietnam, BYG Projects (Malaysia), Global Food Technologies, Prudential, BNP Paribas, Fujta Corporation (Japan), BDO Group (Malaysia), Fashion Garment Group, Victoria Healthcare, SingHealth (Singapore), Crown Packaging (Singapore), Tien Wah Group (Malaysia and Singapore), CNA & HTE, Macro Hong Kong, Chemical Cosfa, Hospitality Marketing Consultants, Convergys, Fresenius Kabi AG, Drake & Scull (UAE), Dr. Com Asia (France), Posco Group , DTZ Debenham Tie Leung (India), Delfi Technologies, Mega Lifesciences Group (Thailand), Trainor Asia, Royal Lee (HongKong), Taicera Keraben (Spain), BP Solution, Canada Investment Consultant, Kwabo Techniek, OKS, Orana, Kantana Posproduction, Tập đoàn Trung Nguyên (TNG), Công ty cổ phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam (Satsco), Công ty cổ phần Vinamit, Perfect Resource (HongKong), Inspire Venture (Thailand), VietHan Corp (Korea), American Eye Center (America), Cognita group (Singapore), Moxdeal, Alliance Minerals (India), Active Power (Australia), VINX (Japan).

Lĩnh vực Hoạt động

Trình độ
  • Cử nhân, Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, 1993
  • Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003

Thành viên

  • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.