Trương Hoài Nam
Luật sư Cao cấp
Ho Chi Minh City, Viet NamTrương Hoài Nam gia nhập Indochine Counsel sau khi nhận bằng Cử nhân tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2007. Nam đã hỗ trợ khách hàng trong việc thành lập các quỹ đầu tư chứng khoán, thực hiện các công việc soạn thảo và xem xét hợp đồng cho các giao dịch chứng khoán và đầu tư vốn cổ phần tư nhân, và tư vấn về các khía cạnh pháp lý của thị trường vốn.

Nam đã tư vấn cho một nhà quản lý quỹ trong nước về việc thành lập một quỹ thành viên dạng đóng, và cùng làm việc với các luật sư khác để thành lập một quỹ nước ngoài tại Singapore. Nam cũng đã hỗ trợ các công ty đại chúng trong việc xem xét các hợp đồng và đảm bảo tuân thủ, và hỗ trợ các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư nước ngoài trong các giao dịch mua bán & sáp nhập tại Việt Nam.

Một số khách hàng tiêu biểu mà Nam đã tham gia tư vấn như: Maj Invest A/S, Erria A/S, MagRabbit, Saigon Capital, Vietfund Management, CTCP Chứng khoán Đại Việt, Seaf Blue Waters Growth Fund Limited, TSN Vietnam, VietGlobe Investment JSC, CTCP Giấy Sài Gòn, CTCP Vạn Phát Hưng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, The Cliff Resort, Anova Group, PVGas / BPOC, Ngân hàng Thế giới, TNK Capital, VON Inc., Tập đoàn Ôtô Trường Hải, CTCP Hóa Chất Á Châu, Công ty TNHH Phi Khoa, Quỹ Đầu tư Lộc Việt, Saigon Trapaco, và FPT Online.

Practice Areas


Trình độ

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2007


Thành viên

  • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh


Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt

 Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.