Steven Jacob
Associate
Ho Chi Minh City, Viet Nam


Steven Jacob là luật sư đã được cấp giấy phép hành nghề tại bang California, Hoa Kỳ và đã trải qua nửa thập kỷ hành nghề ở khu vực Đông Dương. Trong quá trình theo học bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Santa Clara, Steve đã thực tập tại VILAF – Hồng Đức, một trong những công ty luật hàng đầu Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, Steve làm việc tại Indochine Counsel với vai trò Cố vấn pháp lý trong một năm, và đã tham gia vào rất nhiều vụ việc, từ thương mại quốc tế đến luật doanh nghiệp và từ mua bán & sáp nhập đến sở hữu trí tuệ.

Năm 2010, Steve đến Cambodia và làm việc với công ty luật Bun & Associates. Tại đây, Steve tham gia vào các hợp đồng quản lý khách sạn, tài liệu ngân hàng, và một số vụ việc về luật lao động.

Năm 2011, Steve trở thành cố vấn pháp lý riêng cho Sanum Investments, Ltd. Với vị trí này, Steve chịu trách nhiệm đối với các hoạt động pháp lý và các vụ việc về hợp đồng tại khu vực Cambodia và Lào. Tại Lào, Steve cũng tham gia vào các vụ việc về ngân hàng, nhưng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực doanh nghiệp & thương mại. Một trong những công việc nổi bật nhất của Steve trong thời gian này chính là hỗ trợ tư vấn thỏa thuận trọng tài giữa Sanum Investments, Ltd. và Chính phủ Lào đối với các tài sản sung công.

Steve là tác giả của nhiều bài báo chuyên ngành. Bài báo gần đây nhất của Steve được đăng trên tập san của Liên đoàn Luật sư Thái Bình Dương có nhan đề “Selecting a Dispute Resolution Venue in Laos”. Steve còn là đồng tác giả của bài báo “Vietnam Chapter: International Insolvency and Restructuring Guide” in trong ấn phẩm của Law Firm Network, và “Corporate Governance and Directors' Duties: Vietnam”, PLC Cross-border Corporate Governance và Directors’ Duties Handbook 2010 được xuất bản bởi Practical Law Company. Steve cũng biên tập các số Client Alert hàng tháng của công ty và thường xuyên đóng góp bài cho ấn phẩm này. Năm 2010, Steve là một trong 100 Luật sư ảnh hưởng nhất theo bình chọn của Asian Legal Business.


Lĩnh vực Hoạt động

Trình độ
  • Cử nhân kép, Đại học Utah State
  • Tiến sĩ Luật, Trường Luật, Đại học Santa Clara

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt giao tiếp


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.