Đặng Đình Trường
Luật sư Tập sự
Hanoi, Viet NamĐặng Đình Trường tốt nghiệp cử nhân Luật tại Trường Đại Học Luật Hà Nội. Trong thời gian còn là sinh viên, Trường đã thực tập tại Indochine Counsel. Sau khi tốt nghiệp Trường vào làm việc cho Indochine Counsel vào tháng 9 năm 2013. Trường chuyên sâu về các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài, mua bán & sáp nhập, doanh nghiệp & thương mại. Trường cũng xử lý các công việc liên quan đến xin giấy phép và tuân thủ pháp luật của các khách hàng tại Việt Nam.

Các khách hàng tiêu biểu mà Trường đã tham gia hỗ trợ và tư vấn gồm: Georg Fischer AG, DKT International, Federal-Mogul Luxembourg S.à.r.l, FLSmidth A/S, CMC Corp., Viet Idea Food & Beverages Co., Ltd, Vietnam Alliance Co., Ltd, StoxPlus JSC, American Chiropractic Clinic, LCP TS JSC, và Mermaid Maritime Vietnam JSC.

Lĩnh vực Hoạt động


Trình độ

  • Cử nhân Luật, Đại Học Luật Hà Nội, 2013


Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.