Đào Phương Linh
Luật sư Tập sự
Hanoi, Viet NamĐào Phương Linh tốt nghiệp Khoa Luật – Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Sau khi tốt nghiệp, Linh từng làm việc trong thời gian 2 năm tại Indochine Counsel – Chi nhánh Hà Nội với vị trí Thư ký Luật sư. Linh đã hỗ trợ tích cực các luật sư trong việc thực hiện nhiệm vụ thư ký, tham gia triển khai các nghiên cứu pháp lý cũng như hỗ trợ luật sư các công việc chuyên môn cụ thể để giải quyết vụ việc.

Linh hiện nay là Luật sư Tập sự tại Indochine Counsel, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp và thương mại, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp. Linh đã từng hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài các vấn đề liên quan đến tuân thủ quy định và pháp luật đổi với việc thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Lĩnh vực Hoạt động


Trình độ

  • Cử nhân Luật, Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2015
  • Khóa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp, 2016


Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt


Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.