Thành phố Hồ Chí Minh (Trụ sở chính)

Phòng 305, Tầng 3, Tòa nhà Centec
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
T: +84 28 3823 9640
F: +84 28 3823 9641
E: info@indochinecounsel.com

Đặng Thế Đức 
Luật sư Điều hành 
E: duc.dang@indochinecounsel.com

   

Chi nhánh Hà Nội

Phòng 705, Tầng 7, Tòa nhà CMC
Phố Duy Tân
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam
T: +84 24 3795 5261
F: +84 24 3795 5262
E: hanoi@indochinecounsel.com

Đặng Thế Đức 
Luật sư Điều hành 
E: duc.dang@indochinecounsel.com

Lê Văn Dương 
Luật sư Cao cấp - Quản lý văn phòng Hà Nội 
E: duong.le@indochinecounsel.com

Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.