Phòng Tin tức
Phát hành Báo cáo nghiên cứu M&A Việt Nam 2011-2012 (Số 2)

17 September 2012
Indochine Counsel Press Release

Indochine Counsel tự hào là bên tham gia đóng góp cho phần quy định về M&A trong Báo cáo nghiên cứu M&A 2011-2012 (Số 2) xuất bản bởi Tập đoàn StoxPlus. Báo cáo được công bố hôm nay.

Thị trường M&A tại Việt Nam trở nên năng động hơn bao giờ hết. Tổng giá trị hợp đồng trong thời gian 15 tháng kể từ Tháng 1/2011 đến Tháng 3/2012 đã lên đến 8.25 tỷ $ với tổng số 331 giao dịch.

Báo cáo này phân tích việc định giá bất động sản hiện tại của các doanh nghiệp Việt Nam từ góc nhìn kinh tế vĩ mô và và kinh tế vi mô. Lãi suất cho vay cao so với khả năng thu nhập thực tế của doanh nghiệp và sự khan hiếm vốn do phụ thuộc quá nhiều vào các khoản vay ngân hàng của các doanh nghiệp Việt Nam là nguyên nhân chính cho việc định giá bất động sản hiện tại. Nắm bắt cơ hội định giá thấp này, nhiều tổ chức đầu tư đã thực hiện mua lại các doanh nghiệp Việt Nam để mở rộng kinh doanh của họ tại Việt Nam.

Indochine Counsel tự hào chia sẻ hiểu biết của mình từ góc độ pháp lý, để tham gia vào phần tổng hợp quy định và hướng dẫn thủ tục tại Phần 7 của báo cáo - M&A. Từ thực tế xử lý các giao dịch M&A, chúng tôi đã tiến hành rà soát ngắn gọn các quy định về M&A, hướng dẫn thực tế và tư vấn để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện giao dịch M&A tại Việt Nam - từ việc tìm hiểu về giao dịch, thẩm định pháp lý các công ty mục tiêu và tài sản, cấu trúc giao dịch, sắp xếp theo hợp đồng, cho tới việc chấp thuận, đăng ký và hoàn tất giao dịch.
Related News

Kỉ niệm 10 năm thành lập Indochine Counsel

Diễn đàn Giám đốc tài chính Việt Nam 2016 – Chiến lược Tài chính thúc đẩy Tăng trưởng và Mở rộng

Du lịch hè tại MalaysiaContact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.