Phòng Tin tức
Xuất bản Báo cáo Quản trị Doanh nghiệp Quốc gia

15 January 2015
Indochine Counsel Press Release

Indochine Counsel tự hào thông báo về việc xuất bản World Bank's Corporate Governance ROSC (Báo cáo về tình hình tuân thủ Chuẩn mực và Nguyên Tắc) cho Việt Nam năm 2013 (“ROSC Việt Nam”) được phát hành gần đây bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank). ROSC Việt Nam đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về thực trạng quản trị doanh nghiệp hiện nay và giám sát mối quan hệ cổ đông, quản lý hội đồng quản trị và hoạt động, kiểm toán và báo cáo, và các lĩnh vực khác của quản trị doanh nghiệp. Đây là cái nhìn tổng quát về các văn bản quy phạm pháp luật và thực trạng áp dụng trên cả nước qua đó cung cấp khung pháp lý để từ đó những nhà làm luật và các bên hữu quan có thể hành động để nâng cao quản trị doanh nghiệp trên phương diện cá nhân và hệ thống. 

ROSC Việt Nam được phát hành lần đầu tiên năm 2006, báo cáo này đã được nghiên cứu và hoàn thành việc rà soát toàn diện về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam bởi World Bank. Đây là sự cập nhật và so sánh về khả năng và tình hình quản trị doanh nghiệp của Việt Nam trong những năm vừa qua và thời điểm hiện tại. 

Indochine Counsel vinh dự được đóng góp vào báo cáo quản trị doanh nghiệp quốc gia bằng việc rà soát và hoàn thiện mẫu / bảng hỏi cho ROSC Việt Nam. Chúng tôi muốn chia sẻ các tài liệu quan trọng với sự đánh giá về các vấn đề cần thiết trong kinh doanh và đầu tư trên thị trường Việt Nam tới các cá nhân và tổ chức. Vui lòng xem bản Báo cáo đầy đủ tại đường dẫn sau: http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/19692713/vietnam-report-observance-standards-codes-rosc-corporate-governance-country-assessment

World Bank là một tổ chức quốc tế được thành lập để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội ở các nước đang phát triển. Tổ chức này tập trung vào các vấn đề liên quan đến sự phát triển như quản trị doanh nghiệp, chính sách kinh tế vĩ mô, và phát triển xã hội.   

Indochine Counsel là một trong những công ty luật lớn nhất tại Việt Nam. Chúng tôi đại diện cho các khách hàng trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Với trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội, Indochine Counsel là sự lựa chọn lý tưởng để cung cấp cho các nhà đầu tư và doanh nhân các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực luật doanh nghiệp và đầu tư.
Related News

Kỉ niệm 10 năm thành lập Indochine Counsel

Diễn đàn Giám đốc tài chính Việt Nam 2016 – Chiến lược Tài chính thúc đẩy Tăng trưởng và Mở rộng

Du lịch hè tại MalaysiaContact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.