Trung tâm Tin tức & Sự kiện này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho Quý khách hàng của Indochine Counsel, các luật sư cộng sự, và các độc giả những thông tin cập nhật và các nguồn thông tin khác.  Trong số đó, có một số bài viết của những luật sư của Indochine Counsel. Chúng tôi cung cấp những thông tin này để giúp Quý khách hàng và bạn bè, đồng nghiệp có thêm thông tin để quản lý tốt hơn hoạt động kinh doanh của mình, cũng như để hiểu hơn những dịch vụ mà Indochine Counsel đang cung cấp. Các ấn phẩm hay tài liệu được cung cấp tại đây chỉ nhằm mục đích tham khảo, không ràng buộc trách nhiệm của Indochine Counsel và/hoặc đội ngũ luật sư của Indochine Counsel. Những thông tin được cung cấp không nhằm mục đích hay là nguồn thông tin có giá trị thay thế ý kiến tư vấn pháp lý. 
Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2017 Indochine Counsel. All Rights Reserved.