Press Room
Indochine Counsel participated in the seminar “Navigating Market Turbulence, Reflecting On Directors Fiduciary Duties, Sharing From Insiders”

07/04/2023
Indochine Counsel Press Release

 
On 6 April 2023, at the Rex Hotel Saigon, a seminar titled “Navigating Market Turbulence, Reflecting On Directors Fiduciary Duties, Sharing From Insiders” was held by the Vietnam Independent Directors Association (VNIDA).

Beginning the seminar, Mr. Truong Huu Ngu - Partner of Indochine Counsel, shared his professional insights on the duties and responsibilities of corporate managers from theory and regulations to market practice.

The presentation of international law and Vietnamese law was interspersed with examples and real-life situations to help listeners gain a deeper understanding of the origin, legal terms and prevailing regulations regarding the obligations and responsibilities of managers, especially members of board of directors.

The seminar also featured the participation of other famous and experienced speakers, including Mr. Hoang Duc Hung - Chairman of IIA Vietnam, Mr. Dang The Duc - Vice Chairman and General Secretary of VNIDA, Mr. Dang Doan Kien - Vice Chairman of Investment of ITL Company, and Mr. Ha Quoc Nam - Insurance Expert of Marsh McLennan.

You can refer to the presentation materials of Lawyer Truong Huu Ngu at the seminar here.

You can refer to the presentation materials of Mr. Ha Quoc Nam at the seminar here.

----------------

Indochine Counsel tham gia hội thảo “Nhìn Sóng Gió Thị Trường, Ngẫm Trách Nhiệm Người Quản Lý, Chia Sẻ Từ Người Trong Cuộc”

Vào ngày 06/4/2023, tại Khách sạn Rex Hotel Saigon, đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề với chủ đề “Nhìn Sóng Gió Thị Trường, Ngẫm Trách Nhiệm Người Quản Lý, Chia Sẻ Từ Người Trong Cuộc” do Hội Thành viên Độc lập HĐQT Doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) tổ chức.

Mở đầu buổi hội thảo, ông Trương Hữu Ngữ - Luật sư Thành viên Indochine Counsel đã chia sẻ kiến thức chuyên môn về nghĩa vụ, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp từ lý thuyết, quy định pháp luật đến thực tiễn thị trường.

Phần trình bày pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam được lồng ghép với các ví dụ, tình huống thực tế giúp người nghe hiểu sâu hơn về nguồn gốc, thuật ngữ pháp lý cũng như nắm rõ các quy định pháp luật hiện hành về trách nhiệm của người quản lý, nhất là của thành viên hội đồng quản trị.

Buổi hội thảo còn có sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng và giàu kinh nghiệm khác bao gồm ông Hoàng Đức Hùng – Chủ tịch IIA Việt Nam, ông Đặng Thế Đức – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNIDA, ông Đặng Doãn Kiên – Phó Chủ tịch Đầu tư Công ty ITL và ông Hà Quốc Nam – Chuyên gia Bảo hiểm Công ty Marsh McLennan.

Quý vị có thể tham khảo tài liệu trình bày tại hội thảo của Luật sư Trương Hữu Ngữ tại đây.

Quý vị có thể tham khảo tài liệu trình bày tại hội thảo của Ông Hà Quốc Nam tại đây.

Related News

Indochine Counsel Welcomes Professor Steve Ngo as Senior Consultant

Indochine Counsel and Lawyer ranked in Chambers Asia-Pacific 2024

Managing Partner Dang The Duc listed in Who’s Who Legal Southeast Asia 2023

Indochine Counsel Advised Thaco Group in Its $350 Million Convertible Bond Issuance to Jardine Cycle & Carriage

Indochine Counsel Announces Publication of the Law Firm Network’s Global Employment Law Fact Sheet 2023Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2023 Indochine Counsel. All Rights Reserved.