Press Room
Indochine Counsel co-sponsors Corum Group’s virtual Merge Briefing Seminar on May 23, 2023

09/05/2023
Indochine Counsel Press Release

 
Ho Chi Minh City, Vietnam – Despite inflation and recession concerns, M&A opportunities for private tech firms remain robust. But to succeed, companies need to be well-prepared and navigate the market effectively. This requires understanding disruptive trends, optimizing the M&A process, and avoiding deal disasters.

Indochine Counsel, a leading law firm in Vietnam, is proud to co-sponsor Corum Group's virtual Merge Briefing seminar in Ho Chi Minh City on May 23, 2023. The event will feature presentations from former CEOs and industry experts, who will offer valuable insights on the latest trends and perspectives in technology M&A.

The 90-minute seminar will cover a range of topics, including a tech M&A market overview, 10 disruptive technology trends driving deals in 2023, and eight required stages of the M&A process. Attendees will also learn about how to avoid deal disasters and have the opportunity to participate in a Q&A session.

Indochine Counsel's Partner, Mr. Truong Huu Ngu, expressed his excitement in participating in the seminar and co-sponsoring the event with Corum Group.

You can learn more about the seminar and register here: https://lnkd.in/gU2Y9rhQ

Indochine Counsel is one of Vietnam’s leading law firms. It is a business specialty firm with twenty-five lawyers in both Ho Chi Minh City and Hanoi. Founded 17 years ago, Indochine Counsel has six partners and one senior counsel and is capable of handling both boutique services and large M&A deals. For more information about Indochine Counsel, please visit our website at https://www.indochinecounsel.com.

--------------------

Indochine Counsel đồng tài trợ cho Hội thảo trực tuyến Merge Briefing của Corum Group vào ngày 23 tháng 5 năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Mặc dù có nhiều lo ngại về lạm phát và suy thoái, cơ hội M&A cho các công ty công nghệ tư nhân vẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, để thành công, các công ty cần được chuẩn bị tốt và điều hướng thị trường hiệu quả. Điều này đòi hỏi phải hiểu rõ các xu hướng đột phá, tối ưu hóa quy trình M&A, và tránh những rủi ro trong giao dịch.

Indochine Counsel, một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, tự hào là đồng tài trợ của buổi hội thảo trực tuyến Merge Briefing của Corum Group tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 5 năm 2023. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của các diễn giả là các cựu CEO và các chuyên gia ngành công nghệ, cung cấp những thông tin quý giá về các xu hướng và quan điểm mới nhất trong lĩnh vực M&A công nghệ.

Buổi hội thảo sẽ kéo dài 90 phút với nhiều chủ đề, bao gồm tổng quan thị trường M&A công nghệ, 10 xu hướng công nghệ đột phá thúc đẩy các giao dịch trong năm 2023 và 8 giai đoạn cần thiết của quá trình M&A. Người tham dự cũng sẽ được tìm hiểu cách tránh các rủi ro trong giao dịch và có cơ hội tham gia phiên hỏi đáp.

Luật sư Thành viên của Indochine Counsel, ông Trương Hữu Ngữ, đã bày tỏ sự hào hứng khi tham gia hội thảo và đồng tài trợ sự kiện với Corum Group.

Tìm hiểu thêm về hội thảo và đăng ký tại đây: https://lnkd.in/gU2Y9rhQ

Indochine Counsel là một trong những công ty luật hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên tư vấn cho doanh nghiệp với 25 luật sư tại cả hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Được thành lập từ 17 năm trước, Indochine Counsel có sáu luật sư thành viên và một cố vấn cấp cao và có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyên sâu lẫn xử lý giao dịch M&A lớn. Để biết thêm thông tin về Indochine Counsel, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại https://www.indochinecounsel.com.

Related News

Indochine Counsel Welcomes Professor Steve Ngo as Senior Consultant

Indochine Counsel and Lawyer ranked in Chambers Asia-Pacific 2024

Managing Partner Dang The Duc listed in Who’s Who Legal Southeast Asia 2023

Indochine Counsel Advised Thaco Group in Its $350 Million Convertible Bond Issuance to Jardine Cycle & Carriage

Indochine Counsel Announces Publication of the Law Firm Network’s Global Employment Law Fact Sheet 2023Contact Us | Legal Notice | Site Map | © 2006 – 2023 Indochine Counsel. All Rights Reserved.